ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 06/01/1953

אישור ערבות מטעם המדינה; דיון בדו"ח מבקר המדינה בעניין "עמידר"; הסדר היחסים הכספיים בין הרשויות המקומיות והשלטון המרכזי; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים