ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 30/12/1952

ברכת פרידה למר י. רוקח לרגל מינויו כשר הפנים; חוק להארכת תוקף תקנות ההגנה כספים, התשי"ג 1952; חוק שטרי בנק תשיג 1952; סיכום הביניים של ועדת המשנה בשאלת נכסי נפקדים; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים