ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 24/12/1952

בקשת הקצבה לגידור בור וסביבת בנין הכנסת; שחרור פיקדונות בבנקים ממלווה חובה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים