ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 23/12/1952

התייקרות מצרכי מזון; חוק הנשיא חיים וייצמן (גמלה ועזבון) חוק לקיום תקפן של תקנות שעת חירום (תשלומי חובה) חוק לתיקון תקנות לשעת חירום (כספים); חוק מס רכוש; מחירי החשמל; עבודת ועדת המשנה; צו בדבר קביעת שעורי מס; שאלות לשר האוצר; שונות; תקציב מטבע חוץ

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים