ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 10/12/1952

מצבן הכספי של הרשויות המקומיות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים