ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 09/12/1952

דו"ח מבקר המדינה בעניין חברת "עמידר"; הדיון על תקציב מטבע חוץ; מס בולים; סדרי עבודת הוועדה; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים