ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 02/12/1952

אישור ערבות; השימוש בעודפי התקציב; הדיון על תקציב ממטבע חוץ; נכסי נפקדים; עבודת ועדות המשנה א' וב'; תעריפי חברת החשמל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים