ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 25/11/1952

בעיית החשמל בירושלים; דיון בחלוקת הרזרבה; העברות מסעיף לסעיף; השימוש במטבע זר; מסקנות ועדות המשנה ב'; שונות; תוספת למשכורתו של קצין הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים