ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 19/11/1952

ביקור ממכון לפדיון העבודה; דיור למשרד הראשי של מבקר המדינה בירושלים; חלוקת הרזרבה הכלולה בתקציב 1952/52; נוהג הגשת שאילתות לשר האוצר; סמכות ליו"ר הוועדה בדבר קביעת זמן הדיבור; שחרור מוסדות ממלווה חובה (רשימה נוספת); תשובות שר האוצר לשאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים