ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 18/11/1952

אישור צו מכס ובלו; בחירת שתי ועדות משנה של ועדת הכספים; בעיית החשמל בירושלים; העברות מסעיף לסעיף; השימוש בעודפי התקציב; חלוקת הרזרבה; שאילתות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים