ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 14/11/1952

השתתפות חברי הוועדה בוועדה הממשלתית לעיון בתיקונים למס ההכנסה; מס בולים על תאריכים; משכורת השופטים; שאילתות; שטרי עבודת ועדת הכספים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים