ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 05/11/1952

המשך הדיון בחלוקת הרזרבה הכללית; שאלות לשר האוצר ותשובותיו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים