ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 04/11/1952

הגדלה בתקציב הכנסת; חלוקת הרזרבה; סיכומי ועדת המשנה בעניין משכורת השופטים; פקודת תעריף המכס והפיטורין; שאילתות; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים