ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 03/11/1952

חלוקת הרזרבה המיוחדת הכלולה בתקציב 1952/53; סדרי עבודת ועדת הכספים; עניני מס בולים; ערבות למשקי ההתיישבות החדשה; שחרור בעלי פיקדונות ממלווה חובה; תקציב להגברת השמירה ביישובי ספר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים