ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 28/10/1952

דו"ח על ההכנסות בחדשים אפריל - ספטמבר 1952 וחלוקת הרזרבה; עניני מס בולים; ערבות לבנקים "ברקליס" ו"עותומן"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים