ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 27/08/1952

הצעות סיעת מק"י ל"חוק תקציב הפיתוח לשנת הכספים 1952\53, התשי"ב; תשובות ושאלות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים