ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 26/08/1952

שאלות לשר האוצר בקשר לאומדן ההכנסות בתקציב ופתוח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים