ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 20/08/1952

אישור בקשת מבקר המדינה; דיון במכתבי מזכירות הכנסת; המשך סקירת מר עילם מנהל משרד העבודה; הצבעה בהצעת א. ציזלינג בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה; מכתב שר האוצר בעניין חוק המלוות; סדר הקריאה השנייה והשלישית של חוק מס ההכנסה; שאלות על סעיף החקלאות בתקציב הפיתוח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים