ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 19/08/1952

העברות מסעיף לסיף- תקציב הסעד; פרק החקלאות בתקציב הפיתוח; תיקון בחוק מס הכנסה; תיקון בחוק מס מסויג ומס מותרות; תשובות מר ספיר של שאלות חברי הוועדה (מחצבים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים