ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 14/08/1952

הסתייגויות סיעת מקי לחוק לתיקון פקודת מס- הכנסה; סקירת מר עילם של שיכון עולים; עודפים ושינויים בתקציב 1951\52; רשימת הסחורות המשוחררות ממס מסויג ומס מותרות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים