ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 13/08/1952

הצבעות בחוק מס מסויג מס מותרות; הצבעות בתיקון לפקודת מס הכנסה; משכורת השופטים; תקציב הפיתוח- מפעלי השקאה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים