ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 11/08/1952

חוק מס מסויג ומס מותרות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים