ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 06/08/1952

חוק מס מסויג ומס מותרות; תשובות שר האוצר; תשלומי חובה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים