ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 04/08/1952

חוק מס מסויג ומס מותרות; מקדמה ש"ח תקציב הפיתוח 1952/53; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים