ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 04/08/1952

הצעת א. ציזלינג בנוגע למס רכוש עירוני; חוק להחלפת שטרי בנק ומלווה חובה; חוק מס הרכוש העירוני; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים