ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 29/07/1952

אישור תקציב הבטחון לחודש אוגוסט; הצעות ועדת המשנה; חוק להחלפת שטרי בנק ומלווה חובה; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים