ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 23/07/1952

הדיון בענייני החשמל; המקדמה לתקציב הפיתוח; חוק מס רכוש עירוני; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים