ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 22/07/1952

דיון בהעלאת תעריפי החשמל לסוגי הצריכה השונים; חוק מס מסויג ומס מותרות; סדר הדיון בתקציב הפיתוח

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים