ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 21/07/1952

חוק מס הרכוש העירוני; שאלות לשר האוצר ותשובותיו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים