ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 09/07/1952

חוק מסי מכס ובלו (שינוי תעריף) (תיקון), התשי"ב-1952, חוק מס הרכוש העירוני (הוראות שונות) (תיקון), התשי"ב-1952

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים