ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 08/07/1952

הארכת תוקף של תקנות לשעת חירום (תשלומי חובה); חוק מס מסויג ומס מותרות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים