ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 07/07/1952

המשך ההצבעות בחוק לתיקון פקודת מס ההכנסה; חוק לתיקון חוק מבקר המבקר; פיקדונות חברת החשמל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים