ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 02/07/1952

חוק לתיקון פקודת מס ההכנסה; חוק לתיקון תקנות שעת חירום (תשלומי חובה); שאלות ותשובות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים