ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 01/07/1952

דברי פרידה ממר הורביץ; הודעות שר התחבורה; חוק לתיקון פקודת מס הכנסה; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים