ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 30/06/1952

המשך ההצבעות בחוק לתיקון פקודת מס ההכנסה; הפיקדונות של חברת החשמל; הרשמת הזהב; פגישה עם שר האוצר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים