ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 25/06/1952

שונות; תקנות שעת חירום; תשובות שר האוצר של שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים