ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 24/06/1952

הדיון בדו"ח ועדת המשנה לחברת - החשמל; הדיון בחוק להארכת תוקף תקנות שעת חירום לתיקון תקנות ההגנה (כספים); המשך ההצבעות בחוק לתיקון פקודת מס ההכנסה; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים