ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 18/06/1952

חוק לתיקון פקודת מס-הכנסה; שאילתות; תקנות ההגנה (כספים) רישום הזהב; תשובת שר האוצר לשאלות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים