ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 16/06/1952

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים