ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 11/06/1952

הצבעות בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה; שאלות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים