ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 10/06/1952

חוק לתיקון פקודת-מס-הכנסה; סקירת מר הורביץ; תקנות שעת חירום בדבר רישום הזהב

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים