ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 04/06/1952

בעיית רישום הזהב; המשך הדיון בתיקון לפקודת מס ההכנסה; תשובת שר האוצר לשאלות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים