ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 28/05/1952

אישור תקנה בדבר הוצאת שטרי חסכון צמודי דולר; המשך הדיון בתיקון לפקודת מס הכנסה; מפרעה לשופטים; סקירת שר המסחר והתעשייה על ביקורו בארה"ב; שאלות והצעות לסדר היום; שאלות שנשארו מהדיון על התקציב; תשובת שר האוצר לשאלות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים