ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 27/05/1952

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים