ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 20/05/1952

חוק לתיקון פקודת מס-הכנסה; חוק ערבויות מטעם המדינה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים