ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 19/05/1952

אינפורמציה מישיבת ועדת המשנה למבקר המדינה; המשך הדיון בתיקון לפקודת מס הכנסה; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים