ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 14/05/1952

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה; שונות; תשובות שר האוצר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים