ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 07/05/1952

המשך הדיון בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה - מס ריווחי הון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים