ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 06/05/1952

סיום הדיון בחוק לתיקון פקודת מס-הכנסה; שאילתות; שונות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים