ישיבת ועדה של הכנסת ה-2 מתאריך 04/03/1952

אישור מתן ערבויות; החלטות ועדת הכנסת ביחס לדיון על התקציב; המשך הדיון בתיקון לפקודת מס הכנסה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים